Messestrategi, Foodservice

3 tips til at få succes med din messedeltagelse

Fødevirksomheder binder årligt et trecifret millionbeløb op på div. messedeltagelse. Klart formål, branding og standkommunikation gør at messegæster tydeligt oplever og husker, hvilke madprofessionelle, der skiller sig ud.

Fokuser på hvad standen skal kommunikere af relevante budskaber, fx 3 køkkenbudskaber og hvad I som fødevarevirksomhed ønsker, at kunderne skal huske jer for. I dette indlæg giver dig vores tre tips til at få succes med din messedeltagelse. 

OPENING Numbers 2667X1042px

Skab kommunikation – ikke information

Oftest er messestande fyldt med information i stedet for kommunikation. Når vi spørger de professionelle køkkener, opleves alt for mange stande ens fra år til år. I vores undersøgelser kan 68% af besøgende ikke huske det ene brands fra den andet i samme kategori. Der er for meget indefra-ud fokus og overload af information, produkter, nyheder og slidte temaer som køkkenerne ikke kan bruge, i stedet for at tænke ude-fra-ind kommunikation. Fokuser i stedet på kommunikation som: Hvilke brugbare budskaber rammer ned i kundernes behov og krav lige nu? Hvad skal dit brand huskes for? Hvordan kan du inspirere med høj aktuel faglighed og relevans? Hvilket nyt tema kan I eje? Hvordan bliver vi husket før, under og efter messen? Hvordan kan du få møder, sign-ups og hvor mange er succeskriteriet?

Det er essentielt at give jeres kunder /gæster aha-oplevelser. Brug jeres forberedelser på at tænke i specifikke budskaber eller temaer. Er der aktuelle trends I kan tage afsæt i? Et eksempel på at vende information af jeres produktkatalog og nyheder til kommunikation kunne være ved at iscenesætte dem under temaet Grøn omstilling. Tænk ind, hvordan I kan gøre jeres produkter mere brugbare for kunderne i fx grønne menuer.

OPENING Numbers 2667X1042px2

Inspirer kunder til at bruge jeres produkter

Hvert år når vi undersøger de bedste stande og messeoplevelser er tilbagemeldingen fra de professionelle køkkener, at der er, mange uoverskuelige, ‘gammeldags’ og uinspirerede messestande, hvor hele produktkataloget og en masse nyheder er udstillet. Det er ofte udstillinger som disse, der ryger direkte i glemmebogen hos kunderne. På få minutter skal de besøgende fanges af budskaber og hvad I kan tilbyde. Så der er meget at hente i at nytænke standen og beslutte hvilke maks. 3 budskaber, kunderne skal huske jer for, frem for konkurrenterne.

Fokuser i stedet på at sætte jeres produkter i kontekst. Inspirer potentielle foodservice-kunder til at sætte jeres produkter på menuplanen. Det kan gøres gennem lækre og indbydende anretninger, hvor I demonstrerer brugbarheden af jeres produkter. Køkkenerne tænker i hele menuer og ikke i produkter. De er dygtige og kan meget selv, så inspirer med noget de ikke selv vil tænke på. Få gerne hjælp udefra, da vi kan se at intern inspiration ofte bliver for ensidigt og det er tydelig for kunderne. Og ikke kun tænk i ét scenarie, men gerne flere muligheder med samme ide, fx buffet, mødeservering, snacking 2go/work station etc. Ved at fremvise forskellige variationsgrader har produktet bred diversitet.

OPENING Numbers 2667X1042px3

Betragt din messestand som et medie

I designet og indretningen af en messestand er det vigtigt at have fokus på at skabe et rum med zoner og ikke blot en stand. Ligesom andre medier er det nødvendigt med en form for stopeffekt, der trækker kunderne ind. Tænk i zoner og oplevelser af standen udefra. I stedet for et produktshow giver det størst effekt med fokus på køkkenaktuelle temaer i visuelle zoner med forskellige budskaber, som hver har sit individuelle purpose. Vi anbefaler maks. tre budskaber på én stand. De skal gerne ose af markedstrends, inspiration og budskaber og ikke mindst jeres brand. Inddel i denne forbindelse gerne dit personale i de enkelte zoner, så der altid står en specialist klar til at besvare spørgsmål i hver zone.

Skab stemning, der nudger og inviterer til at besøge jeres stand. Jeres stand skal ikke være til at komme udenom og gæster må gerne nugdes til at fortælle andre om den. Nudge kunderne til at smage på produkterne ved at gøre både hapsere og serveringen ekstraordinær. Få kunderne til at stoppe op i gangen og observere jeres budskaber på infoskærme, som kører løbende i top baldakin, eller A-skilte, hvor budskaber er klare. Mange forberedelsestimer vil være spildt arbejde, hvis ikke designet af det visuelle materiale ikke lever op til dets formål.

En anden måde at nudge kunderne er at programsætte diverse aktiviteter. Du kan for eksempel lave en konkurrence med attraktive præmier. Eller tilbyde at sende dem produktprøver, kasser eller andre give-aways, som giver mening i forhold til din forretning. Hovedsagen er, at du giver dem noget værdi i bytte for deres tilstedeværelse. I disse digitale tider har du også mulighed for at nudge til de kunder, som geografisk ikke har mulighed for at besøge messen. Via livestream har du mulighed for at synliggøre dine budskaber og produkter for flere end blot de deltagende. Ydermere kan det også give dig konkrete data på, hvor mange personers opmærksomhed du har fanget.

Brug for rådgivning?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du får implementeret den rette messestrategi og får succes med den, så kontakt os gerne.

Vi kan hjælpe dig med hele paletten – lige fra indsigt i hvad dine kunders behov og krav er, til udformning af messetemaer og budskaber, der skaffer kundemøder. Design af wauw-messestande, som huskes, træning af personale, indsamling og systematisk modning af leads, til kickoff- arrangementer.

Med klare målsætninger og rette træning i konceptet, er det vores erfaring, at de fleste virksomheder kan få 50% mere ud af hver krone, de bruger på messer og udstillinger.

Foodexpo 2022 Opening 30
Foodexpo 2022 Opening 17
Foodexpo 2022 Opening 14
Foodexpo 2022 Opening 02

Skal vi hjælpe dig med at få succes på messer?

Administrerende direktør

Stephan Pors Knudsen

SEND EMAIL +45 29 92 47 04
Stephan Professionel