HabSys – automatiseret styring af habilitet

Få nemt fuld integritet på personer i organisationen, råd og udvalg

Habsys

Professionel administration Åbenhed giver legitimitet

Stadig større behov til transparens og integritet i beslutningsprocesser stiller krav til, at mennesker i organisationer, råd og udvalg kan redegøre for deres integritet.

Med et automatiseret system til oprettelse af habilitetserklæringer, kan din organisation nemt og enkelt sikre professionel styring af integritet.



Hvorfor få styr på habilitet?

Flere organisationer oplever stigende behov for at kunne redegøre for integritet hos personer i organisationen eller medlemmer af demokratiske råd og faglige udvalg. Det sker fordi, der fra omverdenen er stadig større krav til transparens og åbenhed i vurderinger og beslutninger, der træffes på vegne af andre. Ét af emnerne i den agenda er beslutningstageres integritet og habilitet.

For at sikre dette kan din organisation etablere et automatiseret system til oprettelse af habilitetserklæringer, der gør det nemt og enkelt at opnå integritet, leve op til præmissen om åbenhed og optræde professionelt.


Hvem har brug for administration af habilitet?

Typisk bestyrelse, direktioner, fag- og folkevalgte i offentlig administration, private virksomheder, fonde, foreninger, andels- og almene selskaber.


Hvad opnår du med styring af habilitet?

 • Organisatorisk integritet og professionelle processer ift habilitetserklæringer
 • På forkant med åbenhed og integritet
 • Klar ansvarsfordeling ift integritet
 • Effektivt og automatiseret system - ingen ekstra byrde
Dashboard

Funktioner – hvad kan du med HabSys?

Med det cloudbaserede HabSys kan du automatisere styring af habilitetserklæringer fra personer i din organisation eller medlemmer i råd og udvalg.

Du kan

 • oprette forskellige medlemsgrupper og typer habilitetserklæringer
 • definere krævede oplysninger fra personer
 • definere automatiseret frekvens for personers fornyelse af oplysninger
 • automatisk oprette personer vha invitationer
 • se historik og kommunikere med personer via indbygget mailsystem
 • sikre validering af personer vha oprettelse og login med NemID
 • styre adgangsniveauer til jeres habilitetsstyringssystem
 • afblænde eventuelle fortrolige oplysninger
 • publicere søgedatabase eller individuelle habilitetserklæringer på jeres hjemmeside
 • sikre overholdelse af GDPR
 • få designstyling, der matcher jeres organisation
 • eksportere data til eksempelvis Excel

Kontakt mig for yderligere oplysninger eller præsentation af system

Kontaktchef

Niels Henrik Duevang

SEND EMAIL +45 28 19 33 36
NH Halvtotal