KOMMUNIKATION OG ART DIRECTION

ITD strategiplan

Case ITD

UDFORDRINGEN Danmark som internationalt kraftcenter indenfor Vejgodstransport og Logistik?

ITD er en privat brancheorganisation for professionelle transport- og logistikvirksomheder, som rådgiver og skaber netværk for mere end 700 medlemsvirksomheder. Derudover varetager de politiske interesser inden for transport- og logistikbranchen, både nationalt og internationalt.

OPENINGs opgave var at skabe en stærk kommunikation gennem ITD Vækststrategi 2030, hvor der skulle kommunikeres klart til forskellige målgrupper som ordførerne på Christiansborg, politikere på regionalt og lokalt niveau, medier, fagpersoner/influencers, samt internt for medlemsvirksomhederne i ITD.

Case ITD4
Case ITD7
Case ITD5
Case ITD6

LØSNINGEN Vækststrategi 2030

Gennem et godt samarbejde mellem ITD’s vækstpanel og medlemsvirksomhederne blev den nye strategiplan, Vækststrategi 2030, fastlagt.

Balancerende mellem et tungt fagligt stof og en høj læsbarhed fik vores grafiske designere skabt et nyt udtryk, der formåede at vise fremsyn, fremdrift, grøn og viden. Selve planen indeholder 8 indsatsområder; Internationalisering, digitalisering, automatisering, klima og miljø, arbejdskraft, mobilitet, nye aktører & krav samt analyse og forskning.

Case ITD8
Case ITD3

Grøn fremtid i vejgodstransporten?

En af de strategiske indsatsområder for ITD er netop Klima og Miljø og med en branche, der ofte presses i medierne for ikke at gøre nok for at opnå den politiske målsætning om 30% reduktion, ville ITD gerne uddybe, hvorledes de arbejder med udfordringen. 

Dansk Vejgodstransport mod en grønnere fremtid er ITD’s Klima og Miljøplan og det blev igen vores opgave, at sikre at denne blev kommunikeret til den samme målgruppe som Vækststrategi 2030 og med samme udtryk. 

Både politikere, medier og ikke mindst medlemsvirksomhederne tog godt imod begge hvidbøger og bevirkede, at der blev set med andre øjne mod Transportsektoren, hvor problemstillingerne er mere komplekse end som så. Og at alle udfordringerne bliver taget alvorligt.

Case ITD Klimaplanen2
Case ITD Klimaplanen3
Case ITD Klimaplanen4
Case ITD Klimaplanen5

Vil du høre mere om vores arbejde med ITD?

Kontaktdirektør

Anette Grothe

SEND EMAIL +45 50 60 93 60
Anette Professionel