FacebookPixel

ART DIRECTION OG LAYOUT AF STRATEGIPLAN

Case ITD

Danmark som internationalt kraftcenter indenfor Vejgodstransport og Logistik?

ITD (International Transport Danmark)

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. De rådgiver og skaber netværk for mere end 700 medlemsvirksomheder. ITD varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. De er mere end en brancheorganisation – ITD-koncernen er en af Europas stærkeste transportorganisationer med en unik kombination af forening og forretning.

Gennem et godt samarbejde mellem ITD’s vækstpanel og medlemsvirksomhederne blev den nye strategiplan Vækststrategi 2030 fastlagt. Den indeholder 8 indsatsområder; Internationalisering, digitalisering, automatisering, klima og miljø, arbejdskraft, mobilitet, nye aktører & krav samt analyse og forskning.

OPENINGs opgave var at skabe en stærk kommunikation gennem ITD Vækststrategi 2030, hvor der skulle kommunikeres klart, til så forskellige målgrupper som ordførerne på Christiansborg, politikere på regionalt og lokalt niveau, medier, fagpersoner/influencers samt internt for medlemsvirksomhederne i ITD. Balancerende mellem tungt fagligt stof og med en høj læsbarhed, krydret med et nyt udtryk, der skulle vise fremsyn, fremdrift, grøn og viden blev strategiplanen præsenteret.

Case ITD4
Case ITD7
Case ITD5
Case ITD6

Grøn fremtid i vejgodstransporten?

Presset på jordens klima og en overholdelse af Paris-aftalen – retter lyset mod sektorer der historisk har udledt meget CO2 i atmosfæren. Hele industri- og transportsektoren skal tænke anderledes for at kunne imødekomme klimakravet 2030 med en reduktion med 30%.

En af de strategiske indsatsområder for ITD er netop Klima og Miljø og med en branche, der ofte presses i medierne for ikke at gøre nok for at opnå den politiske målsætning om 30% reduktion, ville ITD gerne uddybe, hvorledes de arbejder med udfordringen.

Dansk Vejgodstransport mod en grønnere fremtid er ITD’s Klima og Miljøplan og det blev igen vores opgave, at sikre at denne blev kommunikeret til den samme målgruppe som Vækststrategi 2030 og med samme udtryk.

Både politikere, medier og ikke mindst medlemsvirksomhederne tog godt i mod begge hvidbøger og bevirkede, at der blev set med andre øjne mod Transportsektoren, hvor problemstillingerne er mere komplekse end som så. Og at alle udfordringerne bliver taget alvorligt.

Case ITD Klimaplanen2
Case ITD Klimaplanen3
Case ITD Klimaplanen4
Case ITD Klimaplanen5

Vil du høre mere om vores arbejde med ITD?

Administrerende direktør

Stephan Pors Knudsen

SEND EMAIL +45 29 92 47 04
_MG_6933_edit_B&W.jpg