OPENING ZOOM

Et professionelt foodservicepanel

Zoom Hero Med Logo V4 2400X1000

Vi træffer alle beslutninger baseret på viden og indsigt

Med vores foodservicepanel OPENING ZOOM har vi et fortroligt fora, hvor vi kan spørge ind til din målgruppes holdninger og adfærd. 

Hvad er OPENING ZOOM?

OPENING ZOOM består af mere end 250+ indkøbsansvarlige, der repræsenterer 270.000 bespisninger i alle foodservice kanaler: HoReCa, Kantiner, Syge/Pleje mv. Et panel vi bruger til sparring, indsigt i målgruppen og til at teste konkrete produkter samt kampagner og budskaber. Essensen er, at vi her kan få direkte feedback fra slutbrugerne. 

Foodservice indsigt skaber succes

Vores samarbejde med OPENING ZooM panelet betyder, at kampagner og produkter bliver formet ud fra den viden vi indsamler om målgruppens ønsker og behov. Sandsynligheden for at ramme plet er derfor langt større, end hvis du udformer produkter og kampagner ud fra din egen overbevisning og mavefornemmelse.


Skal vi tage en snak om, hvordan OPENING ZOOM kan gavne din forretning?

Kontaktdirektør

Anette Grothe

SEND EMAIL +45 50 60 93 60
Anette Professionel